مشاهده مقالات برچسب زده شده 'سئو کر سایت با اضافه کردن صفحه 404'

 صفحه خطای 404 اختصاصی

داشتن یک صفحه خطای 404 اختصاصی باعث میشود تا کاربران سایت شما پس از بازدید از یک صفحه منسوخ یا حذف شده، سایتتان را ترک نکنند همچنین یکی از فاکتورهای کوچک دیگر مقوله سئو، داشتن صفحه اختصاصی 404 برای سایتتان است.برخی افراد به اشتباه با اضافه کردن کد...