آموزش نصب آنتی شل مالدت Maldet Antishell چاپ

  • 1

نصب آنتی شل maldet

در این نوشته یکی از بهترین آنتی شل های موجود در اینترنت را به شما معرفی و آموزش نصب آن را به شما ارائه میدهیم.
برای نصب آنتی شل maldet به کمک نرم افزار putty وارد محیط لینوکس شوید
سپس جهت نصب دستورات زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/src
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -zxvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-1.5
./install.sh


نکته: هنگام نصب برای اجرای دستور چهارم میبایست گزارش نصب را بخوانید و بنابر نسخه فعلی انتی شل دستور چهارم را اجرا کنید. در حال حاضر آخرین نسخه این نرم افزار 1.5 میباشد که دستور چهارم به شکل زیر خواهد بود:

cd maldetect-1.5

حال با توجه به نیازتون به این نرم افزار از دستورات زیر استفاده کنید:
برای اسکن از دستور زیر استفاده میشود:

maldet -a /


برای کانفیگ و شخصی سازی نرم افزار از دستور زیر استفاده میکنیم:

nano /usr/local/maldetect/conf.maldet


برای اسکن دایرکتوری ها از :

maldet --scan-all /home?/?/public_html


یا برای اسکن دایرکتوری هایی که در ۵ روز گذشته فقط تغییر داشتن از :

maldet --scan-recent /home?/?/public_html 5


برای فعال سازی مونیتورینگ و اسکن real time کل سرور از :

maldet --monitor users


برای فعال سازی مونیتورینگ و اسکن real time در دایرکتوری خاص از :

maldet --monitor /root/monitor_paths


جهت مشاهده گزارش real time :

cat /usr/local/maldetect/logs/inotify_log


مشاهده گزارش اسکن ها :

maldet --report
or
cd /usr/local/maldetect/quarantine/


جهت آپدیت نرم افزار :

maldet --update-ver


تنظیم اسکن به طور منظم : در هنگام نصب LMD آن از قبل ایجاد شده و فایل crontab به صورت روزانه اجرا میشود.

nano /etc/cron.daily/maldet


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت