آموزش نصب دایرکت ادمین نال 1.44.3 و 1.51.3 چاپ

  • 2

اموزش نصب دایرکت ادمین نال

دایرکت ادمین کنترل پنل تحت وب است که شما را قادر میسازد با منابع اندک سرور لینوکس سایت خود را روی سرور اجرا کنید و حتی روی سرور مشتری بسازید و آن ها را مدیریت کنید.
در صورتی که هنوز سرور ندارید میتوانید از لینک های زیر اقدام به خرید سرور مجازی با منابع دلخواه و حداقل قیمت و همچنین کیفیت بالا از لوکیشن های ایران یا آلمان نمایید.
خرید سرور مجازی ایران
خرید سرور مجازی آلمان
سیستم های پشتیبانی شده: CentOS all version 5.8, 6.4 or lastest 6.5 and both 32 & 64 bit
به کمک نرم افزار putty وارد سرور شوید
سپس سیستم عامل خودرا به روزرسانی میفرمایید:

yum update

پس از آن نوبت به نصب پکیج های مورد نیاز میرسد:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan


حال کرنل را با استفاده از سرور ما به روز رسانی کنید:

wget -c http://nicweb.net/file/update_source.sh
chmod 755 update_source.sh
./update_source.sh

در مرحله بعد دایرکت ادمین و قالب کاپری را نصب میکنیم:

wget -c http://nicweb.net/file/da1443-en.sh
chmod 755 da1443-en.sh
./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log


در مرحله آخر اطلاعات لایسنس را وارد میکنیم:

ClientID : nicweb.net
LicenseID: nicweb.net
Hostname : cp.yourdomain.com (link to controller)


صبر میکنید تا مراحل نصب پایان یابد. در آخر اطلاعات ورود پنل برای شما نمایان خواهد شد. این اطلاعات را ذخیره کنید.
برای ورود به محیط دایرکت ادمین از آدرس ست شده روی سرور در مرحله نصب و پورت 2222 استفاده میکنیم:
http://cp.yourdomain.com:2222


آموزش نصب دایرکت ادمین 1.51.3
مرحله اول نصب پکیج های مورد نیاز:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel


مرحله دوم نصب پکیج های except db4-devel


yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file


در آخر کنرل پنل را نصب میکنیم:

wget http://nicweb.net/file/setup.sh
chmod 0755 setup.sh
sh setup.sh


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت