سرور مجازی آلمان

+ کانفیگ های رایگان

plan1
 • 512 GB Guaranteed Ram
 • 1 core CPU
 • 20 GB sata Raid Hard
 • 1 GB PORT
 • Germany Location
 • به انتخاب شما سیستم عامل
plan2
 • 1024 GB Guaranteed Ram
 • 1 core CPU
 • 50 GB sata Raid Hard
 • 1 GB PORT
 • Germany Location
 • به انتخاب شما سیستم عامل
plan3
 • 2048 GB Guaranteed Ram
 • 2 core CPU
 • 80 GB sata Raid Hard
 • 1 GB PORT
 • Germany Location
 • به انتخاب شما سیستم عامل