یافتن محصولات و سرویس ها


E1
Ram: 2 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 128 GB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: به انتخاب شما
نصب دایرکت ادمین نال: رایگان
لایسنس Cpanel در صورت نیاز و نصب: ماهانه 17 تومان
16,000تومان ماهانه

E2
Ram: 4 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 128 GB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: به انتخاب شما
نصب دایرکت ادمین نال: رایگان
لایسنس Cpanel در صورت نیاز و نصب: ماهانه 17 تومان
27,000تومان ماهانه

E3
Ram: 4 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 1TB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: به انتخاب شما
نصب دایرکت ادمین نال: رایگان
لایسنس Cpanel در صورت نیاز و نصب: ماهانه 17 تومان
37,000تومان ماهانه