یافتن محصولات و سرویس ها

فضای میزبانی
پهنای باند
ادان دامین
دیتابیس
ساب دامین
اف تی پی
پارک دامین
تعداد اکانت ایمیل
سایر امکانات
سخت افزار
کنترل پنل
سرعت
بک آپ گیری
سیستم عامل
کپی رایت
irhost1
2,000تومان سالانه
25 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost2
4,000تومان سالانه
50 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost3
8,000تومان سالانه
100 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost4
16,000تومان سالانه
200 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost5
20,000تومان سالانه
500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost6
3,400تومان ماهانه
1000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost7
6,700تومان ماهانه
2000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost8
16,700تومان ماهانه
5000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپتirhost9
25,000تومان ماهانه
10000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بروز و قدرتمند
کنترل پنل محبوب cpanel
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور
هفتگی
CloudLinux
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت