هاست پرسرعت ایران

هاست پرسرعت ایران
irhost1
6,000/ سال
25 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost2
12,000/ سال
50 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost3
16,000/ سال
100 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost4
20,000/ سال
200 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost5
30,000/ سال
500 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost6
5,000/ ماه
1000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost7
9,000/ ماه
2000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost8
20,000/ ماه
5000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
irhost9
33,000/ ماه
10000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود اف تی پی
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود سایر امکانات
بروز و قدرتمند سخت افزار
کنترل پنل محبوب cpanel کنترل پنل
4x بیشتر از هاست های خارج از کشور سرعت
هفتگی بک آپ گیری
CloudLinux سیستم عامل
وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت کپی رایت
شامل همه پلن ها
  • 4 برابر سریعتر از هاست های خارج کشور
  • قیمت های مناسب
  • موقعیت سرور در ایران
  • تهیه Backup به صورت هفتگی
  • کنترل پنل محبوب Cpanel
  • استفاده از سیستم عامل CloudLinux
  • فول وارز و قابلیت نصب هر نوع اسکریپت
  • امکان آپگرید یا دانگرید اکانتها در هر زمان
  • سرعت بالای بارگذاری برای داخل کشور