هاست دانلود

پکیج مورد نظر را انتخاب کنید
20 گیگابایت هاست دانلود
7,000/ ماه
خارج از دسترسی
20 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
50 گیگابایت هاست دانلود
12,000/ ماه
خارج از دسترسی
50 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
100 گیگابایت هاست دانلود
17,000/ ماه
خارج از دسترسی
100 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
200 گیگابایت هاست دانلود
25,000/ ماه
خارج از دسترسی
200 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
500 گیگابایت هاست دانلود
40,000/ ماه
خارج از دسترسی
500 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
1000 گیگابایت هاست دانلود
75,000/ ماه
خارج از دسترسی
1000 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
2000 گیگابایت هاست دانلود
140,000/ ماه
خارج از دسترسی
2000 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
4000 گیگابایت هاست دانلود
240,000/ ماه
خارج از دسترسی
4000 گیگابایت هاست دانلود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان
قابلیت نصب رپیدلیچ
قابلیت انتقال بین سروری
پشتیبانی از پی اچ پی
پشتیبان گیری بر عهده کاربر
قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
شامل همه پلن ها
  • قابلیت بک آپگیری و ارسال به سرور دیگر
  • متصل کردن ساب دامین حتی اگر دامین اصلی در نیک وب نباشد