هاست دانلود

پکیج مورد نظر را انتخاب کنید
 • 20 گیگابایت هاست دانلود

  • 1 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 50 گیگابایت هاست دانلود

  • 50 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 100 گیگابایت هاست دانلود

  • 100 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 200 گیگابایت هاست دانلود

  • 200 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 500 گیگابایت هاست دانلود

  • 500 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 1000 گیگابایت هاست دانلود

  • 1000 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 2000 گیگابایت هاست دانلود

  • 2000 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
 • 4000 گیگابایت هاست دانلود

  • 4000 گیگابایت هاست دانلود
   پهنای باند نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   دیتاسنتر آلمان
   قابلیت نصب رپیدلیچ
   قابلیت انتقال بین سروری
   پشتیبانی از پی اچ پی
   پشتیبان گیری بر عهده کاربر
   قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
همراه با هر پلن میباشد
 • قابلیت بک آپگیری و ارسال به سرور دیگر
 • متصل کردن ساب دامین حتی اگر دامین اصلی در نیک وب نباشد