مرور محصولات و خدمات

تعداد مشتری قابل ایجاد
فضا
پهنای باند
کنترل پنل
دیتاسنتر
پشتیبانی از
پشتیبان گیری
نیم سرور اختصاصی
انتقال مشتریان
دیتابیس
آنتی دیداش
فایروال
سایر امکانات
10 گیگابایت
8,000تومان ماهانه
20
10 گیگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آلمان
PHP
بر عهده کاربر
دارد
رایگان
ندارد
دارد
دارد
نامحدود20 گیگابایت
14,000تومان ماهانه
30
20 گیگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آلمان
PHP
بر عهده کاربر
دارد
رایگان
ندارد
دارد
دارد
نامحدود100 گیگابایت
49,000تومان ماهانه
50
100 گیگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آلمان
PHP
بر عهده کاربر
دارد
رایگان
ندارد
دارد
دارد
نامحدود200 گیگابایت
89,000تومان ماهانه
80
200 گیگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آلمان
PHP
بر عهده کاربر
دارد
رایگان
ندارد
دارد
دارد
نامحدود