یافتن محصولات و سرویس ها


RD1
Ram: 2 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 128 GB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: 2008R2 OR 2003
اتصال به سرور: با استفاده از ریموت دسکتاپ
دسترسی به اینترنت پرسرعت داخل سرور
سایر امکانات: امکان خریدهای اینترنتی خارج از کشور
سایر امکانات: امکان نصب نرم افزار های EXE
16,000تومان ماهانه

RD2
Ram: 4 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 128 GB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: 2008R2 OR 2003
اتصال به سرور: با استفاده از ریموت دسکتاپ
دسترسی به اینترنت پرسرعت داخل سرور
سایر امکانات: امکان خریدهای اینترنتی خارج از کشور
سایر امکانات: امکان نصب نرم افزار های EXE
27,000تومان ماهانه

RD3
Ram: 4 GB Guaranteed
CPU: Intel Multi Core
Hard: 1TB SAS Raid
PORT: 1 GB
فایروال: Cisco Firewall
آنتی دیداس: Arbor Anti DDOS
لوکیشن: Europe - USA and North Eastern Canada
سیستم عامل: 2008R2 OR 2003
اتصال به سرور: با استفاده از ریموت دسکتاپ
دسترسی به اینترنت پرسرعت داخل سرور
سایر امکانات: امکان خریدهای اینترنتی خارج از کشور
سایر امکانات: امکان نصب نرم افزار های EXE
37,000تومان ماهانه