هاست لینوکس

هاست لینوکس خود را انتخاب کنید
پلن L-1
25,000/ سال
200مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-2
3,500/ ماه
500مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-3
4,500/ ماه
1000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-4
6,000/ ماه
2000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-5
7,500/ ماه
5000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات