هاست لینوکس

هاست لینوکس خود را انتخاب کنید
 • پلن L-1

  • 200مگابایت فضای میزبانی
  • 1 عدد تعداد سایت اضافی
  • Unlimited ساب دامین
  • Unlimited اف تی پی
  • Unlimited پارک دامین
  • Unlimited تعداد اکانت ایمیل
  • Unlimited سایر امکانات
 • پلن L-2

  • 500مگابایت فضای میزبانی
  • 1 عدد تعداد سایت اضافی
  • Unlimited ساب دامین
  • Unlimited اف تی پی
  • Unlimited پارک دامین
  • Unlimited تعداد اکانت ایمیل
  • Unlimited سایر امکانات
 • پلن L-3

  • 1000مگابایت فضای میزبانی
  • 1 عدد تعداد سایت اضافی
  • Unlimited ساب دامین
  • Unlimited اف تی پی
  • Unlimited پارک دامین
  • Unlimited تعداد اکانت ایمیل
  • Unlimited سایر امکانات
 • پلن L-4

  • 2000مگابایت فضای میزبانی
  • 1 عدد تعداد سایت اضافی
  • Unlimited ساب دامین
  • Unlimited اف تی پی
  • Unlimited پارک دامین
  • Unlimited تعداد اکانت ایمیل
  • Unlimited سایر امکانات
 • پلن L-5

  • 5000مگابایت فضای میزبانی
  • 1 عدد تعداد سایت اضافی
  • Unlimited ساب دامین
  • Unlimited اف تی پی
  • Unlimited پارک دامین
  • Unlimited تعداد اکانت ایمیل
  • Unlimited سایر امکانات