انتقال

به کاربران محترم میرساند
سرور شماره یک که با نیم سرورهای ns1  و ns2 شناخته میشود تعویض گردید و محتویات وبسایت های آن با موفقیت انتقال یافتند.

29 اُم جولای 2016