سلام کاربران گرامی
از چند روز پیش سرورهای آلمان با قطعی مقطعی مواجه هستند که این مشکل برای تمامی سرور های آلمان و همکاران ما وجود داره و تنها مربوط به سرویس های ما نیست.
به نظر سرورهای آلمان تحت فشار حملات دی داس قرار گرفته اند که در حال پیگیری و رفع این مشکل هستیم.
از صبر و بردباری شما متشکریم.
با احترام تیم مدیریت2016/04/21 - پنج شنبه« بازگشت